„Antreprenoriatul este cea mai bună soluție de a inova, a greși, a învăța, a crește și a transforma o idee într-o realitate deseori dificilă, dar frumoasă.” Adrian Asoltanie

 

 INFORMAȚII UTILE ȘI CE OFERIM !

  Intrebari frecvente:
1. 
De ce va recomandam sa apelati la Select Imobiliare ? 
2. 
Ce acte sunt necesare pentru a putea vinde un imobil ?
3. 
Ce acte sunt necesare pentru a inchiria un imobil ?
4. 
Ce trebuie sa stim cand cumparam un imobil ?
5. 
Cum se procedeaza in momentul cand ati gasit un imobil pe cere doriti sa-l cumparati ?
6. 
Ce faceti dupa ce ati cumparat un imobil ?
7. 
Ce faceti cand v-ati hotarat sa vindeti un imobil ?
8. 
Ce comision practicam ?
9. 
Ce trebuie sa stiti despre agentiile imobiliare ?

1.De ce va recomandam sa apelati la Select Imobiliare ?

- Pentru ca suntem seriosi, prompti si emaptizam cu clientii nostri.
- Detinem o baza bogata de date, colaborari cu persoane calificate cu ajutorul careia va putem da un raspuns in maxim 24h.
- Avem o echipa specializata pe consultanta imobiliara, echipa este in permanenta pregatire si formare profesionala pentru a raspunde cat mai bine cerintelor pe care le avem.
- Va prezentam oferte gratuit, clientii vor achita comisionul numai la semnarea contractului de vanzare cumparare.

2. Ce acte sunt necesare pentru a putea vinde un imobil ?

- Extras de carte funciara.
- Certificat fiscal si ultimele facturi de la gaz, curent cu dovada achitarii.
- Adeverinta de la asociatia de locatari.
- Actele de proprietate (contract vanzare cumparare, donatie, mostenire, adjudecare etc).
- Actele de identitate.

3. Ce acte sunt necesare pentru a inchiria un imobil ?

- Actul de proprietate.
- Copii dupa buletinul locatorului si al locatarului.
- Model contract de inchiriere.
In cazul cand cel care inchiriaza este persoana juridica, va mai trebuie:
- Copie dupa statutul firmei.
- Copie dupa certificatul de inmatriculare.
- Codul fiscal, stampila.
- Acceptul asociatiei de locatari pentru fiintarea in imobil ca sediu de firma sau punct de lucru.

4. Ce trebuie sa stim cand cumparam un imobil ?

- Pretul aproximativ in zona.
- Structura imobilului.
- Anul de constructie.
- Amplasarea centrelor comerciale, sociale, mijloacelor de transport in functie de locatia dorita.
- Suprafata imobilului.
- Situatia juridica.
- Eventuale vicii ascunse - orientarea dupa punctele cardinale, manifestarile populare in zona, etc.

5. Cum se procedeaza in momentul cand ati gasit un imobil pe cere doriti sa-l cumparati ?

- Se semneaza o promisiune de vanzare cumparare in care partile se obliga, una sa vanda, cealalta sa cumpere. La baza acestei promisiuni sta un avans pe care dvs. trebuie sa-l dati, in general acesta este aproximativ 5-15% din valoarea totala a proprietatii.
- In momentul cand toate actele necesare vanzarii sunt in regula, se merge la notariat, unde se incheie actul de vanzare cumparare in forma autentica.

6. Ce faceti dupa ce ati cumparat un imobil ?

- Dupa maxim 10 zile de la semnarea contractului de vanzare cumparare va intoarceti la biroul notarial pentru a va ridica intabularea dreptului de proprietate.
- Cu o copie dupa actul de proprietate mergeti la sectia financiara pentru inscrierea rolului fiscal in termen de 30 de zile de la semnarea actului.

7. Ce faceti cand v-ati hotarat sa vindeti un imobil ?

- Echipa noastra va ajuta sa aveti toate actele in ordine, nu trebuie sa va preocupati de acest lucru.
- Apelati la 0758 521 077 si programati intalnirea cu un consultant de vanzari, din momentul in care am preluat oferta dumneavoastra si ne ascultati sfaturile, noi ne vom ocupa de vanzarea ei. Daca dupa ce vindeti imobilul,doriti sa cumparati altul, ne vom ocupa tot noi bineinteles avand posibilitatea de a beneficia de cele mai moderne si eficiente metode de consultanta( si de ce nu, chiar si de un „discount” )

8. Ce comision practicam ?

- In general, pentru vanzari comisionul maxim practicat de Select imobiliare este de 3 - 4% din valoarea tranzactiei care se plateste la semnarea actului translativ. Acesta este discutabil, poate sa difere sau sa suporte modificari in functie de: proprietate, de client, de localitate, etc.  - Pentru inchirieri comisionul este de 50% din valoarea chiriei pe 1 luna (atat de la cel care inchiriaza, cat si de la proprietar)

9. Ce trebuie sa stiti despre agentiile imobiliare ?

- Un anunt din ziar sau de pe internet te poate conduce la o agentie imobiliara. Normal si teoretic, intr-o agentie imobiliara ar trebui / ar fi de preferat sa gasesti personal calificat, care sa-ti asigure siguranta si conditii optime la incheierea tranzactiei.
- In cazul acesta Select imobiliare cu agenti profesionisti, ofera clientilor toata gama de servicii imobiliare pe langa prezentarea unor imobile, ofera consultanta imobiliara, informatii privind evolutia pietei actuale, studii de piata, evaluari si asistenta pe tot parcursul incheierii tranzactiei.  

 

                            Pe langa profesia pe care o practicam ... mai presus de toate ... suntem oameni !!!

 

 Dictionar de drept civil

 ANTECONTRACT - conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in conditiile convenite prin respectivul acord prealabil.

AFINI - persoane intre care exista legatura de afinitate. Sunt sotul si rudele celuilalt sot. Nu sunt nici sotii intre ei si nici rudele unuia dintre soti cu rudele celuilalt sot. (Afinitate-termen ce desemneaza legatura juridica, derivata din casatorie, in ce priveste raporturile dintre oricare dintre soti si rudele celuilalt sot.)

CADASTRU - sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor de proprietate.

CARTE FUNCIARA - inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se intocmeste si se numeroteaza pe localitati.

CAPACITATE DE FOLOSINTA (capacitate subiectivala) A PERSOANEI FIZICE - expresie ce desemneaza aptitudinea individului de a avea drepturi si obligatii. Prin acest concept se exprima calitatea omului de a fi subiect de drept sau. In alti termeni, aptitudinea sa de a fi titular de drepturi si obligatii.

CAPACITATEA DE FOLOSINTA A PERSOANEI JURIDICE - aptitudinea generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturi si obligatii care se circumscriu scopului avut in vedere la infiintarea ei. Este inalienabila.

CLAUZA CONTRACTUALA - stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul contractului lor.

CONCESIUNE - operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat.

CONTRACT DE COMISION - contract in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica numita comisionar, se obliga fata de alta persoana (fizica sau juridica) numita comitent, sa incheie anumite acte juridice in nume propriu, dar in contul acesteia din urma, primind pentru serviciul respectiv o remuneratie numita comision, calculata procentual la valoarea operatiunii realizate.

CONTRACT DE COMODAT - contract prin care o persoana numita comodant, remite, spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia pentru acesta din urma de a-l restitui in natura, in individualitatea sa.

CONTRACT DE DONATIE - contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita donator, isi micsoreaza actual si revocabil, cu intentie liberala, patrimoniul sau cu un drept (real sau de creanta), marind corespunzator patrimoniul celeilalte parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb.

CONTRACT DE INTRETINERE - contract in virtutea caruia una din parti, numita intretinut, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) celeilalte parti, numita intretinator, care se obliga, in schimb, sa-i asigure intretinerea (adica toate cele necesare traiului), pe durata intregii sale vieti, si, la deces sa o inmormanteze dupa datina.

CONTRACT DE LOCATIUNE - contractul in virtutea caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator.

CONTRACT DE MANDAT - contract in virtutea caruia o persoana numita mandatar se obliga sa faca ceva pe seama altei persoane, numita mandant, de la care a primit o imputernicire in acest scop.

CONTRACT DE RENTA VIAGERA - contract prin efectul caruia o persoana numita credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) catre o alta persoana numita debirentier, care se obliga, in schimb, sa efectueze in favoarea celei dintai o prestatie periodica in bani, numita renta viagera, pana la decesul acesteia.

CONTRACT DE SCHIMB - contract prin care partile, numite copermutanti, dau fiecare celeilalte un lucru pentru altul.

CONTRACT DE SUBLOCATIUNE - acord de vointa in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza acel bun unui tert (sublocatar), care se obliga sa plateasca chirie.

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE- contract prin care una din parti, numita vanzator, stramuta proprietateaunui bun al sau asupra celeilalte parti, numita cumparator, care se obliga a plati, in schimb, celui dintai (adica vanzatorului) o suma de bani convenita ca pret al bunului vandut.

DREPT DE ABITATIE - drept de uz avand ca obiect o casa de locuit. In principiu, nu poate fi cedat si nici inchiriat; prin exceptie titularul sau poate inchiria altcuiva partea din casa pe care nu o locuieste.

DREPT DE CREANTA - exprima facultatea creditorului dintr-un raport juridic obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face sau a nu face ceva.

DREPT DE IPOTECA - drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea oricui s-ar afla si de a fi platit cu prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.

DREPT DE PREEMTIUNE - facultate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun.

DREPT DE PROPRIETATE - drept subiectiv, ce da expresie juridica aproprierii unui lucru intr-o anumita forma sociala si care permite individului, entitatilor juridice colective sau statului ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa dispuna de lucrul respectiv, fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in interes propriu, fie indirect si nemijlocit, ca efect al punerii in valoare de catre titularii lor a drepturilor reale principale constituite asupra lui, in cadrul si cu respectarea legislatiei existente.

DREPT DE SERVITUTE - drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.

DREPT DE SUPERFICIE - drept real care consta in dreptul de proprietate ce-l are o persoana numita superficiar asupra constructiilor, plantatiilor si altor lucrari aflate pe terenul apartinand altei persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta.

DREPT DE UZUFRUCT - drept real care confera titularului sau posesia si folosinta asupra lucrurilor ce apartin altcuiva, precum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in aceleasi conditii ca si proprietarul avand insa indatorirea de a conserva substanta lucrurilor respective.

EVICTIUNE - termen ce desemneaza pierderea de catre cumparator, in tot sau in parte, a dreptului de proprietate asupra lucrului cumparat, sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau tulburare survenite ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre un tert a unui drept care exclude, in tot sau in parte, dreptul cumparatorului referitor la bunul respectiv.

GAJ - contract accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in vederea garantarii executarii unei obligatii.

POPRIRE - modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani, a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

PROMISIUNE DE CONTRACT - conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent.

REZILIERE - termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut si care este motivata prin faptul neexecutarii necorespunzatoare a contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia.

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI - desemneaza desfiintarea cu efect retroactiv a contractului sinalagmatic cu executare uno ictu, la cererea unei parti ca urmare a neexecutarii culpabile a prestatiei asumata de catre cealalta parte.

SUBROGATIE - procedeu juridic presupunand substituirea creditorului dintr-un raport juridic obligational de catre o alta persoana care platind acestuia (creditorului initial) datoria debitorului dobandeste calitatea de creditor al acelui debitor impreuna cu toate drepturile pe care le avea impotriva lui creditorul platit.

VICII ASCUNSE - desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale bunului vandut, inchiriat, sau ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii bunului nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile de intrebuintare in asa masura incat se poate presupune ca dobanditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi consimtit sa plateasca pretul contractual stabilit daca l-ar fi cunoscut.

TESTAMENT - act juridic unilateral, solemn, esentialmente personal si revocabil prin care testatorul dispune, pentru cazul incetarii sale din viata de intreaga sa avere sau numai de o parte din aceasta.

 

LEGISLATIE IMOBILIARA

Ghid informativ cu legi din domeniul imobiliar.

Atunci cand intentionezi sa cumperi sau sa inchiriezi un imobil (apartament, casa, teren) exista posibilitatea sa ne lovim de cateva legi din domeniul imobiliar. Venim in sprijinul dumneavostra de a va familiariza cu acestea si totodata va sfatuim ca, orice tranzactie imobiliara trebuie sa fie precedata de o perioada de acumulare de informatii pentru evitarea oricaror neplaceri ulterioare.

Legea 114/1996 - Legea locuintei

Legea 145/1999 - Completarea legii locuintei

Legea 85/1992 - Vanzarea locuintelor

Legea 79/1997 - Completarea legii vanzarii locuintelor

Legea 112/1995 - Legea caselor nationalizate

Legea 54/2/03/1998 - Circulatia juridicã a terenurilor

Legea 190/ 09/12/1999 - Legea creditului ipotecar

Legea 18/1991 - Fondul funciar

 

 

Folosim Cookies Site-ul nostru foloseste cookies pentru a imbunatati experienta navigarii si a oferi servicii mai usor de utilizat.
Informatii detaliate despre cum le folosim in site si cum poti gestiona consimtamantul vei putea gasi in
Termeni si conditii de confidentialitate si Setari personalizate cookies Sunt de acord